• Zapamatovat
  • Rozumět
  • Analyzovat
  • Aplikovat
  • Hodnotit
Zapamatovat

„Hledáme nástroje, s jejichž pomocí můžeme udržet fakta a souvislosti v paměti žáků. Jak zefektivnit školní dějepis? Udržitelnost a přehledné uspořádání dějepisných znalostí.“


02-obrazek1-praotec-cech
Obrazy vlasti Od Kamil Činátl

Komenský se loučí s vlastí. Dříve známý výjev z dějin národa neslouží jen k ilustraci historické události, ale umožňuje nám, abychom reflektovali symbolický konstrukt vlasti z dob národního obrození.

Rozumět

„Vedeme žáky k tomu, aby si nad minulostí kladli otázky. Chceme dějiny představit jako otevřený problém k řešení. Rozvíjíme dovednosti, které vedou k porozumění motivacím, postojům a jednání aktérů historických událostí.“


Hranice 1
Stráž na hranici Od Michal Kurz

Symbolický význam státní hranice v moderních českých dějinách a v současnosti.

Hitlerova golgota
Místo na hoře Od Miroslav Zetek

Na základě porovnání fotografie a karikatury se žáci seznámí s významnými symboly druhé světové války.

William_Westall_viewofmalaybay
Vznešený divoch Od Eva Rajzlová

Obraz View of Malay Bay from Pobasso's Island, February 1803 od Williama Westalla zobrazuje vznešeného divocha uprostřed exotické krajiny. Pohled Evropana na kolonizovanou zemi.

Analyzovat

„Žáci přistupují k minulosti prostřednictvím pramenů. Rozvíjíme schopnost žáků kriticky číst stopy minulosti. Žáci analyzují prameny, formulují výzkumné otázky a následně se pokoušejí o jejich zodpovězení.“


Karikatura k 10. výročí vzniku Československé republiky
První republika v karikatuře Od raubicova

Karikatura z Humoristických listů z roku 1928 zachycuje proměnu ČSR během deseti let od jejího vzniku. Ukazuje satiricky, kam se posunula důležitá společenská témata z roku 1918.

Aplikovat

„K čemu je školní dějepis? Vypovídá historické poznání jen o minulosti? Chceme, aby si žáci uvědomili, k čemu jim mohou dějepisné znalosti být. Vytváříme poznávací situace, v nichž dějepisné znalosti a dovednosti slouží k orientaci v současném světě.“


Margaret Bourke-White, Great Ohio River Flood, 1937
Hospodářské krize Od Martin Babička

Fotografie z povodní se prosadila jako ikonický obraz Velké hospodářské krize v USA. Co o ní říká? Jak funguje plakát ve fotce? Jak lze poznatky aplikovat na ekonomickou krizi z počátku 21. století?

hus
Jan Hus na hranici Od Jarda Najbert

Snímek Jan Hus byl prvním filmem z tzv. husitské trilogie režiséra Otakara Vávry, která v polovině 50. let zachytila na filmovém plátně marxistickou interpretaci husitství.

Hodnotit

„Vytváříme poznávací situace, které vedou žáky k tomu, aby se hodnotově vymezili vůči aktérům historických událostí. Odpovědné a kritické zhodnocení lidského jednání v dějinách, založené na porozumění dobovému kontextu.“


flv
Svět malých struktur Od Jaroslav Pinkas

Sociální a ekonomický vývoj českých měst se v pobělohorském období vyznačoval stagnací. Převládaly místní trhy orientující se na výměnu mezi městkým centrem a jeho vesnickým zázemím.