O projektu

Projekt „Mediální reprezentace ve výuce dějepisu“ vznikl za účelem inovace výuky didaktiky dějepisu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Hlavním cílem projektu je nabídnout studentům FF UK teoretickou a praktickou reflexi problematiky médií ve výuce dějepisu a přispět k metodické výbavě budoucích i současných učitelů dějepisu.

Výstupem projektu je stejnojmenný interdisciplinární seminář pro vysokoškolské studenty zajímající se o historii, didaktiku dějepisu, nová média a paměťová studia. Metodické materiály a články, které studenti tvoří v rámci semináře, jsou po konzultaci s vyučujícími předmětu následně publikovány na tomto webu Didaktika dějepisu Ústavu českých dějin. Jsou určeny jako metodická podpora a inspirace učitelům. Webové stránky budou průběžně aktualizovány o nové materiály.

Projekt byl realizován v průběhu roku 2013. Finančně byl podpořen z Fondu rozvoje vysokých škol. Na realizaci projektu a tvorbě didaktického webu se podíleli: Mgr. Kamil Činátl, Ph.D., Mgr. Jaroslav Pinkas, PhDr. Jaroslav Najbert, Jiří Maha, Bc. Čeněk Pýcha