Místo na hořePublikoval Miroslav Zetek


Gymnázium, Karikatura, konflikt, Moderní doba 1914-1945, Rozumět

Společenský kontext

Hákový kříž představuje obecně známý symbol, který má emocionální náboj. Na jedné straně fascinuje, na straně druhé vzbuzuje jeho nekorektní užití rozhořčení, může být dokonce trestně postižitelné. Symboly totalitních ideologií propojují různé kontexty, které souvisejí se vztahem k minulosti: morální, historické a právní konsekvence.

Taktéž americká vlajka představuje znak, který překročil rámec státního symbolu. Ve veřejném prostoru vzbuzuje kladné i záporné reakce. Předmětná fotografie ilustruje, jak se tato významová plnost utvářela. Jedná se o jednu z nejslavnějších fotografií druhé světové války. Stala se vzorem pro mnoho válečných památníků a Joe Rosenthal za ni obdržel Pulitzerovu cenu.

Oba symboly vykazují mimořádnou schopnost nést významy, jsou ve veřejném prostoru běžně reprodukovány. Zprostředkované významy a emoce se často dotýkají historie, což je z perspektivy dějepisu zajímavé. Žáci by měli být schopni s obdobnými symboly kriticky nakládat.


Didaktický proces a jeho cíle

Rozumět

Žáci analyzují a interpretují obrazové prameny. Rozbor pramene jim usnadňuje srovnání dvou výjevů, které vykazují podobnosti i rozdíly. Cvičení rozvíjí mediální gramotnost. Usiluje o průnik dějepisu s mediální výchovou. Žáci by měli porozumět afektivní síle symbolu. Prožitek války nebyl zprostředkován vždy jen racionální formou, ale často právě prostřednictvím emotivních obrazů.


Instrukce

Karikatura i obrázek mají společnou dobu vzniku, jde o rok 1945, konkrétně měsíce těsně před koncem války. Cvičení může oživit výklad o druhé světové válce, který mnohdy tíhne k faktografické přetíženosti. Interpretace obrázků žáky aktivizuje.

Promítneme žákům oba obrázky najednou a pokračujeme kladením otázek.

Učitel může při interpretaci obrázků využít specifické znalosti (Rosenthalova fotografie byla pořízena dodatečně), které žákům odhalí zákulisí vzniku slavného snímku.


Otázky a tipy

Karikaturu i fotografii nazvěte jedním slovem. Zdůvodněte výběr názvu.
Označte a popište významový střed obou výjevů?
Co pro Vás znamenají symboly hákového kříže a americké vlajky?
Co asi dobově znamenaly pro autora karikatury/fotografie? Proč?
Popište posuny ve vnímání (tehdy a dnes) a pokuste se naznačit příčiny těchto změn.
Odhadněte, na co chtěl upozornit autor karikatury.

Proč si fotograf vybral právě tento okamžik? Co asi bylo jeho úmyslem?
Představuje fotografie momentku?
Naleznete důvody k tomu, proč by fotografie měla být uměle inscenována?

Zaujala Vás, ať v pozitivním, či negativním, spíše fotografie, nebo karikatura, proč?
Srovnejte řeč fotografie a karikatury jako média. Ilustrujte rozdíly ve zprostředkování skutečnosti na promítnutých obrázcích.


Karikatura 1

Karikatura 2

Zdroj

Antonín Pelc, Německá Golgata. Karikatura vznikla v roce 1945, těsně před koncem války.

Zdroj:
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/druha-svetova-valka-v-karikaturach-antonina-pelce/

Joe Rosenthal, Vztyčování vlajky na Iwodžimě. Snímek pořídil Joe Rosenthal 23. února 1945 na hoře Suribači na ostrově Iwodžima. Šlo o "druhé" vztyčování americké vlajky na tomto nejvyšším bodě ostrova, původní výjev byl inscenován.

Zdroj:
http://en.wikipedia.org/wiki/Raising_the_Flag_on_Iwo_Jima


Přidat komentář