Vznešený divochPublikoval Eva Rajzlová


Gymnázium, kolonizace, Obraz, Osvícenství a modernizace společnosti, Rozumět, SOŠ, SOU

Autor a společenský kontext

Obraz View of Malay Bay from Pobasso’s Island, February 1803 namaloval mezi lety 1805 – 1809 anglický krajinář William Westall (1781-1850). Tvořil v první polovině 19. století a jeho obrazy často zachycovaly panenskou přírodu kolonizovaných oblastí, především Austrálii, v tomto případě se však jedná o Filipíny. 


Didaktitcký proces a cíle

Rozumět

Žáci se seznámí s představou vznešeného divocha a zapamatují si ji.
Žáci porozumí dobovému pojetí orientu a exotiky, uvědomí si jejich problematičnost.


Instrukce

Prostřednictvím tohoto obrazového materiálu lze žákům přiblížit představu vznešeného divocha, kterou vytvořil Jean-Jacques Rousseau. Hrdí, civilizací nezkažení původní obyvatelé imponují Evropanům svou čistotou, zároveň však právě kvůli své naivitě a původu nemohou být evropským kolonizátorům rovni a musejí být poevropštěni. Tento obraz může žákům přiblížit jak byli kolonizovaní domorodci dobově vnímáni Evropany a jak byla přijímána jejich odlišná kultura. V této souvislosti můžeme zaměřit pozornost na dobové pojetí exotiky a orientu. Jedná se o geograficky nejasně vymezenou oblast, která stojí v opozici k západní civilizaci. Žáci mají možnost lépe pochopit vnímání světa z pohledu Evropana, který se takto snažil vyrovnat s kolonizací neznámých oblastí a střetem s jinou mentalitou.

Učitel nechá žáky popsat, co a koho na obraze vidí, která země je zde asi zobrazena. Žáci se dále snaží určit, kdo (země původu) a kdy obraz namaloval.

Učitel přiblíží žákům dobovou představu vznešeného divocha, pojetí exotiky a orientu, vnímání světa z pohledu Evropy a kolonizátorů. Téma lze dále propojit třeba s příběhem o Pocahontas, který žáci pravděpodobně znají.


Otázky

1. Koho na obraze vidíte? Dokážete popsat jeho zevnějšek i charakter?
2. Jakou zemi obraz asi zachycuje?
3. Zachycuje obraz malířovu současnost? Kdy si myslíte, že byl obraz namalován?
4. Odpovídá podle vašeho názoru vyobrazení domorodce realitě? Jak kolonizátoři domorodce vnímali?


Obraz 1

Zdroj

http://www.bbc.co.uk/arts/yourpaintings/paintings/view-of-malay-bay-from-pobassos-island-february-1803
Sekundární literatura k tématu:
SAID, Edward W., Orientalismus: západní koncepce Orientu, Praha - Litomyšl 2008.
MENDEL, Miloš, Islám v srdci Evropy: vlivy islámské civilizace na dějiny a současnost českých zemí, Praha 2007.


Přidat komentář