Napalm girlPublikoval Jarda Najbert


Fotografie, Gymnázium, Rozumět, SOŠ, SOU, Soudobé dějiny od 1945, Základní škola

Společenský kontext

Vietnamská válka probíhala od poloviny 50. let  do roku 1975. Navazovala na vietnamský odpor proti francouzské koloniální nadvládě, po které byla země rozdělena na komunistický sever a jih podporovaný Spojenými státy americkými a dalšími západními státy. Vnitřní konflikt postupně eskaloval vlivem mezinárodní angažovanosti států východního a západního bloku v ničivou válku s extrémními dopady na život civilistů a životní prostředí. Poziční boje na jihu země byly provázeny masivním bombardováním severního Vietnamu. Během války v USA vzrostla popularita různých mírových hnutí, masové demonstrace a mediální prezentace válečných hrůz rozšiřovaly ve veřejném mínění odpor k válce. Vláda USA nakonec své vojáky stáhla, vítězem konfliktu se stal Severní Vietnam a došlo k sjednocení země v jeden socialistický stát.

Snímky zachycují útěk dětí popálených napalmem po náletu jihovietnamského letectva na vesnici Trang Bang z 8. června 1972. V popředí běžící popálená dívka Kim Phuc se stala symbolem hrůz vietnamské války, po léta její příběh s úspěchem využívala propaganda komunistického Vietnamu. Kim Phuc se přátelila s vysoce postavenými představiteli, studovala medicínu ve Vietnamu a na Kubě. V roce 1982 prošla konverzí ke křesťanství a po deseti letech emigrovala s manželem z Vietnamu do Kanady, kde v roce 1997 založila nadaci, která dodnes úspěšně pomáhá dětským obětem válečného násilí na celém světě.


Didaktický proces a jeho cíle

Rozumět

Žáci porozumí významu fotografie pro zprostředkování hrůz války a spoluvytváření veřejného mínění.
Žáci porozumí rozdílu mezi realitou a jejím zprostředkováním. Fotograf svým výběrem ovlivňuje vyznění snímku a celé události. Odlišný snímek mění vyznění události.
Fotografie jako nástroj pro ilustraci historické události a prodloužení retence znalostí - žáci si pamatují pozadí konfliktu, zapojené strany a techniky boje (letecké bombardování s dopadem na civilní obyvatele).
Žáci rozvíjejí kritické myšlení, osvojují si postupy kritické práce s mediálními reprezentacemi.
Žáci zhodnotí dopad použití chemických zbraní na život civilních obyvatel.


Instrukce

Uvedená trojice fotografií může u žáků sama o sobě vzbudit řadu otázek, které lze podnítit analýzou detailů. Pozornost žáků následně směřujeme k rozdílům mezi jednotlivými záběry. První Utův snímek na rozdíl od první verze představuje výřez. Žáci jistě postřehnou, že byl ze záběru odstraněn voják, který si vyměňuje film ve svém fotoaparátu. Tyto posuny jsou ještě výraznější při srovnání slavné „Napalm Girl“ s fotografií Hoang Van Danha. Většina přítomných mužů natáčí či fotografuje děti popálené napalmem, v protisměru poklidně kráčí muž, který jim nevěnuje žádnou pozornost. Výraz devítileté Kim Phuc se záběr od záběru liší a s ním i vyznění obrazu. Analýza jednotlivých záběrů a jejich komparace otevírá prostor pro celou řadu otázek, jejichž směrem se může ubírat interpretační úsilí žáků. Proč byl ze slavné verze „Napalm Girl“ odstraněn voják s fotoaparátem? Jak jeho přítomnost posouvá vyznění snímku? Vypovídá Danhova fotografie o tomtéž, co slavný Utův snímek? Jaké emoce jednotlivé obrazy vzbuzují, který z nich je v tomto smyslu nejsilnější a proč?

Žáci si uvědomí, že s ohledem na vyznění fotografie je nežádoucí, aby byla připomínána přítomnost fotografa. Již povědomí o jeho existenci vytváří u diváka základní kritický odstup od zobrazení, neboť jej směřuje přinejmenším k otázce, co mohl dělat jiného kromě pořizování záběrů. Přítomnost fotografů na Danhově snímku v tomto smyslu působí vysloveně rušivě a spíše než na hrůzy války a poukazuje na cynismus médií. Do popředí vystupuje falešná a manipulující tvář dokumentárního snímku. Tato jedinečná zkušenost je přitom přenosná. Žáci si vytváří interpretační nástroje a návyky, které mohou využít při analýze a interpretace jiných mediálních sdělení (včetně kupříkladu reklamy).


Otázky a tipy

1. Popište, co se na první fotografii děje? Kdy a kde byla asi pořízena?
2. Jaké postavy vidíte na fotografii? Co prožívají a proč se na tom místě nacházejí?
3. Co mohou symbolizovat vietnamské děti a zejména dívka Kim? Proč vzbudil snímek v USA vlnu protiválečných nálad?
4. Co všechno na fotografii je důležité pro její úspěch ve veřejném mínění?
5. Srovnejte původní a upravenou verzi fotografie (1. a 2.). V čem výřez fotografie mění vyznění obrazu?
6. Srovnejte kompozici ještě s třetí fotografií od jiného autora, sledujte proměnu rolí a vyznění události (děti, fotografové).


Fotografie 1

Fotografie 2

Fotografie 3

Zdroj

Nick Ut: Napalm Girl I a II (8. června 1972).
Doang van Danh: Napalm Girl (8. června 1972)


Přidat komentář